logo
  • Az YKA SE gyerekversenyzői számos nemzetközi és hazai versenyen szerepelnek igen szép eredménnyel!
    Sportélet

    Az YKA SE gyerekversenyzői számos nemzetközi és hazai versenyen szerepelnek igen szép eredménnyel!

  • Vitorlás nyári tábor gyerekeknek

1%

8 Mar

posted by

Categories: Hírek

Comments: 0

Kedves Klubtagjaink, Versenyzőink, Szülők és Támogatók!
Idén is nagy köszönettel vesszük, ha adótok 1%-át a Tihanyi Hajós Egyletnek ajánljátok fel.

Adószámunk: 18056439-1-19.

Köszönjük!!!

yka-cover

Majthényi Zsombor Emlékverseny - kiegészítő szabályok

11 May

posted by

Categories: Egyéb

Comments: 0

Szabályok Optimist osztályban, ha a nevezők száma meghaladja a 100 hajót 

1.1. Selejtező futamok: A selejtező futamok során a teljes mezőny két csoportban versenyzik, sárga és kék szalaggal megkülönböztetve, melyek közül az érvényben lévőt a gaff felső csúcsára kell rögzíteni. Szalag a versenyirodán vehető át. Az első napi futamokra a csoportbeosztás a csütörtök estig nevezettek részére a 2017. évi Kereked kupa végeredményének a sorrendjében a következő módon kerül meghatározásra: 1. sárga, 2. kék, 3. kék, 4. sárga, 5. sárga, 6. kék, 7. kék, 8. sárga, 9. sárga, 10. kék… és így tovább. A péntek reggeli új nevezők, a Kereked kupán nem indultak és a külföldi nevezettek véletlenszerűen kerülnek besorolásra. Az első napi csoportbeosztás péntek reggel 8:30-ig kerül kifüggesztésre a Hirdetőtáblára. Amennyiben az első versenynapon kettő, vagy annál több és a csoportoknak egyenlő számú érvényes futamot sikerül rendezni, a következő napra vonatkozó csoportbeosztás a fenti módszer a napi 19:00-kor érvényes összetett eredménylista alapján (a folyamatban lévő óvások kimenetelétől függetlenül) kerül meghatározásra. A módosított beosztás az első versenynap estéjén 20:00-ig kifüggesztésre kerül a Hirdetőtáblára.

1.2. Döntő futamok: A döntő futamokra akkor kerül sor, amennyiben az első vagy a második nap végére legalább négy és a csoportoknak egyenlő számú érvényes futamot sikerül megrendezni. A döntő futamokon a selejtező futamok után kialakult eredmény alapján az első 50% (páratlan számú induló esetén 50% + 1 hajó) az arany (sárga szalaggal jelölt) csoportban, a második 50 % az ezüst (kék szalaggal jelölt) csoportban vesz részt. A beosztás kifüggesztése után a selejtező futamok alapján számolt eredmények bármilyen okból történt módosulása nem módosítja a döntők csoportbeosztását, kivéve, ha orvoslat alapján a zsűri egy hajót átsorol a döntő futamok megkezdése előtt.

1.3. Osztálylobogók: A piros csoporté 1-es, a sárga csoporté 2-es számlengő.

1.4. Pontozás: Az RRS A4.2 szabály úgy módosul, hogy a selejtező futamokban a nagyobb csoport létszáma alapján kerül kiszámításra. A döntő futamok közül legfeljebb egy futam ejthető ki. Az arany csoportba sorolt hajók a végeredményben az ezüst csoport hajói elé kerülnek besorolásra, kivéve, ha az RRS 2. vagy 69. szabály alapján kerülnek büntetésre.

Majthényi Zsombor Emlékverseny - Versenyutasítás

11 May

posted by

Categories: Hírek

Comments: 0

A Versenyutasítás egy szabályában a [DP] jelölés azt jelenti, hogy a szabály megsértéséért járó büntetés, az óvási bizottság döntése alapján, a kizárásnál kisebb is lehet.

Versenyzőknek szóló közlemények
A versenyzőknek szóló közleményeket az YKA klubház földszintjén lévő hivatalos hirdetőtáblán és az esemény Facebook oldalán jelenítik meg.

A versenyutasítás módosításai
A versenyutasítás módosításait a hatályba lépés napján 9:00 óra előtt függesztik ki kivéve, ha a futamok időbeosztását módosítják, mert ezeket a hatályba lépést megelőző napon 20:00 óráig függesztik ki.

Parti jelzések
A parti jelzéseket az YKA klubház emeletén található árbocra tűzik ki.
Amikor az AP lobogót a parton tűzik ki a Versenyjelzések AP pontjában az „1 perc” „nem kevesebb, mint 50 percre” módosul.
Selejtező és döntő futamok
Azon osztályokban, amelyekben nevezett hajók száma meghaladja a 100 hajót, a verseny csoportbontásos formátumú lesz továbbá selejtező és döntő futamokból fog állni. A részletek az 2. számú mellékletben kerülnek közlésre.
Időbeosztás
A napi első futamok figyelmeztető jelzésének tervezett időpontja 9:55.
Minden reggel 8:30-kor edzői értekezlet az YKA földszintjén a hirdetőtáblánál.
Naponta egy ráadás futam vitorlázható, feltéve, hogy egy osztály sem kerül egynél több futammal az időbeosztás elé.
A hajók figyelmeztetése céljából, egy rövidesen kezdődő futam vagy rajteljárás esetén legalább 5 perccel a figyelmeztető jelzés előtt kitűzésre kerül a rajtvonalon a narancsszínű lobogó egy hangjellel.
Osztálylobogók és rajtsorrend:
Az osztálylobogók és rajtsorrend a következők

A rajtsorrend és a rajtidők változhatnak.

Pályák és jelek
Az 1. számú melléklet (pályarajz) mutatja be a pályákat, a jelek elhagyásának sorrendjét és oldalát és a jelek leírását.

Rajt
A rajtvonal a rajtjeleken lévő narancsszínű lobogókat viselő árbocok között lesz.
Amely hajók figyelmeztető jelzését még nem adták, a többi futam rajteljárásának idejére távolodjanak el a rajtterületről legalább 50 méterre. [DP]
Amely hajó a rajtjelzést követő 4 percen belül nem rajtol el, tárgyalás nélkül el nem rajtolt (DNS) hajóként kerül értékelésre. Ez módosítja az RRS A4 és A5 szabályokat.
A következő szakasz módosítása
A következő szakasz módosításakor a versenyrendezőség az eredeti jelet (vagy célvonalat) helyezi át egy új pozícióba.
A cél
A célvonalak a céljeleken lévő kékszínű lobogókat viselő árbocok és citromsárga henger alakú bóják között lesznek.
Időkorlátozások és célidők
Időkorlátozás nincs.
A tervezett futamhossz minden osztálynak 50 perc.
Azok a hajók, amelyek nem érnek célba az elsőnek a pályát végigvitorlázó és célba ért hajót követő 20 percen belül, tárgyalás nélkül DNF-ként kerülnek értékelésre. Ez módosítja az RRS 35., az A4 és az A5 szabályokat.
Óvások és orvoslati kérelmek
Óvási űrlapok a versenyirodán kaphatók (ami az YKA emeletén található). Az óvásokat és az orvoslati vagy az ismételt megnyitásra vonatkozó kérelmeket oda kell benyújtani a megfelelő határidőn belül.
Minden egyes osztály részére, az óvási határidő a napi utolsó futam utolsó hajójának célba érési időpontját, vagy a napi versenyzés végét jelentő jelzés versenyrendezőség általi kitűzését követő 60 perc közül a későbbi.
Az óvási határidőt követő 30 percnél nem később kifüggesztik a közleményeket, hogy tájékoztassák a versenyzőket azokról a tárgyalásokról, amelyeken felek, vagy amelyeken tanúként nevezték meg őket. A tárgyalásokat a kifüggesztett időponttól kezdve az óvási szobában tartják, amely az YKA földszintjén található.
A versenyrendezőség, a technikai bizottság, vagy az óvási bizottság óvásairól szóló közleményeket a hajók RRS 61.1(b) szabály szerinti értesítése céljából kifüggesztik.
Kifüggesztik azoknak a hajóknak a listáját, amelyeket az RRS 42 szerint büntettek.
Az utolsó ütemezett versenynapon (és a selejtező futamok utolsó napján) egy, az óvási bizottság egy döntésére alapozott orvoslati kérelmet nem később, mint 30 perccel a döntés kifüggesztését követően kell benyújtani. Ez módosítja az RRS 62.2-t.
Biztonsági előírások
Amely hajó kiáll egy futamból, vagy nem indul azon, a lehető leghamarabb köteles értesíteni a versenyrendezőséget. [DP]

Felszerelés cseréje
Sérült vagy elveszett felszerelések pótlása csak a versenyrendezőség írásos engedélyével lehetséges. A pótlás iránti kérelmeket az első ésszerű alkalommal kell benyújtani a bizottsághoz. [DP]

Felszerelési és felmérési ellenőrzés
A vízen a versenyrendezőség vagy a technikai bizottság egy tagja utasíthat egy hajót, hogy azonnal menjen ellenőrzésre egy megadott helyre. A parton a felszerelések bármikor ellenőrizhetők, vagy felmérhetők.

Hivatalos hajók:
A hivatalos hajókat a következőképpen jelölik:

Versenyrendezőségi hajók RC feliratú lobogót viselnek.

Juryhajók Jury vagy „J” feliratú lobogót viselnek.

Kísérőhajók
Csapatvezetőknek, edzőknek és más támogató személyeknek az első rajtoló osztály előkészítő jelzésétől kezdve egészen addig, amíg minden hajó célba ért vagy kiállt, vagy a versenyrendezőség halasztást, általános visszahívást vagy érvénytelenítést jelzett, azokon a területeken kívül kell tartózkodni, ahol a hajók versenyeznek (lásd 1. számú melléklet, pályarajz), kivéve mentés esetén.  [DP]

Hulladék elhelyezése
Hulladék elhelyezhető a kísérő és a hivatalos hajók fedélzetén.

Felelősség kizárása
A versenyzők kizárólag saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. Lásd az RRS 4. szabályt, Döntés a versenyen való részvételről. A versenyt rendező szervezet semmiféle felelősséget nem vállal anyagi károkért, személyi sérülésekért vagy halálesetért, ami a versenyhez kapcsolódóan, az megelőzően, annak során vagy azt követően következik be.

Biztosítás
Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely esetenként legalább 5 millió összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosít fedezetet.
Jó szelet!

Majthényi Zsombor Emlékverseny

1 May

posted by

Categories: Hírek

Comments: 0

Idősebb Majthényi Zsombor 1943-ban született Győrben. Vitorlás pályafutását a Siófoki Vízügyben kezdte 18 éves korában. Később a Balatonfüredi Vörös Meteorban folytatta a versenyzést kalózban, majd a család Karióka nevű Dragonjával. Itt kezdett edzősködni, amit 1978-ban, a földvári Mélyépítőkben folytatott. Három évvel később, a szomszédos Spartacusban folytatta edzői munkáját, több mint 15 éven keresztül. Élete utolsó 3 évében a BKV Előre fiatal vitorlázóival foglalkozott. Kezei közül remek vitorlázók kerültek ki. Az MVSZ elnökségében az utánpótlás képviseletét látta el. Síelő-vitorlázó nagy generáció tagja volt. Az Újpesti Dózsában sí versenyzőként is sportolt, a gyerekek szeretete ebben a sportágban is edzői munkára szólította. Életének utolsó pillanataiban is edzést tartott vitorlázó gyerekeknek.

Versenyünket emlékének ajánljuk, tovább éltetve munkáját.

A részletes versenykiírásért klikk IDE!

Kezdőőődik! :)

13 Mar

posted by

Categories: Hírek

Comments: 0

Indul a jelentkezés nyári vitorlás táborainkra, felraktuk az időpontokat a vitorlás tábor menübe, szeretettel várunk minden régebbi és új érdeklődőt! Mivel szerencsére nagyon sok a visszajáró táborosunk, a Tőletek érkezett igények miatt új csoportokat is indítottunk.

Kezdő táborainkba továbbra is várjuk a kicsiket.  A haladó csoportokba azokat várjuk, akik már 2-3 táborban részt vettek, és a kormányzás, fordulás, perdülés, stb, alapismerekre emlékeznek. A kapitány képző tábort pedig a 14-18 éves korosztálynak szánjuk. Itt nagyobb méretű hajókkal, főleg Topperekkel tanulunk vitorlázni, és inkább a korosztály a fontos, nem muszáj vitorlás előképzettséggel rendelkezned.  Szóval, indul az új szezon,  mi pedig töretlen lelkesedéssel, ugyanazzal az edzői és tanári csapattal várunk Benneteket!

Majthényi Zsombor Emlékverseny 2016

17 Mar

posted by

Categories: Egyéb

Comments: 0

Idősebb Majthényi Zsombor 1943-ban született Győrben. Vitorlás pályafutását a Siófoki Vízügyben kezdte 18 éves korában. Később a Balatonfüredi Vörös Meteorban folytatta a versenyzést kalózban, majd a család Karióka nevű Dragonjával. Itt kezdett edzősködni, amit 1978-ban, a földvári Mélyépítőkben folytatott. Három évvel később, a szomszédos Spartacusban folytatta edzői munkáját, több mint 15 éven keresztül. Élete utolsó 3 évében a BKV Előre fiatal vitorlázóival foglalkozott. Kezei közül remek vitorlázók kerültek ki. Az MVSZ elnökségében az utánpótlás képviseletét látta el. Síelő-vitorlázó nagy generáció tagja volt. Az Újpesti Dózsában sí versenyzőként is sportolt, a gyerekek szeretete ebben a sportágban is edzői munkára szólította. Életének utolsó pillanataiban is edzést tartott vitorlázó gyerekeknek.

Versenyünket emlékének ajánljuk, tovább éltetve munkáját.

(tovább…)